pagyras

pagyras
pagỹras sm. (2), pãgyras (3b) žr. pagyra: 1. Jo elgesys sukelia pagyrùs (pãgyrus) NdŽ. Tik negirk, tėvai, nes pasigadinsiu, – juokėsi žmona: – pagyrai gadina! LzP. Atrodo, pusę metų lauktum, kol iš jo kokį pagyro žodį išviliotum . Tenegundo tavęs pagyras prš. Na jau pagyro tai bus (girsis)! Mrj. 2. scom. Gs Nebūk pagỹras, nesigirk! Skr. Išgarsėti dideliu daktaru negalėjau, nes gėdinausi labai skelbtis iš baimės, kad neapšauktų manęs rinkos pagyru J.Balč. Iš didelio pagyro lieka melagius LTR(Zp). Tu neklausyk jo – jis tik pagỹras! Žvr. Ji tokia pagyrė̃lis, kad juokas ima! Kt. ^ Pagỹro barščiai nedaryti Plv. Pagỹro puodas netaukuotas Prn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • girckus — gir̃ckus sm. (2) kas mėgsta girtis, pagyras: Baisu iš jo koks gir̃ckus Užp. Neklausyk šito gir̃ckaus, anas vis giriasi Dbk. Tuo girckum nevieryk, anas visa primeluos Dgl. Aš niekur nemačiau tokio gir̃ckaus kaip anas Vžns …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyrpelnys — gyrpelnỹs, ė̃ smob. (3b) K; R pagyrūnas, pagyras: Kurs girias daug pelno turįs, tas gyrpelnỹs J. Taip šis gyrpelnỹs pelnytą galą sulaukė K.Donel. Gyrpelniai neišsilaiko po tavo akim BBPs5,5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lieti — 1 lieti, ja (liẽna [K], lẽja), jo (lėjo K.Būg) 1. tr., intr. SD131, R, K pilti (skystį): Liek lauk tą vandenį! Skr. Žiūrėk, pieną lieji! Ar. Viršų kamino teuždenga su šlapiu maišu ir vis ant to maišo v[a]ndenį teleja S.Dauk. Lejù srutas an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagyrūnas — pagyrū̃nas, ė smob. (2) kas mėgsta girtis, pagyras: Abu draugai buvo ožiai ir pagyrūnai P.Cvir. Jaunikis – girtuoklis ir pagyrūnas K.Bor. Kaip ten buvo, kaip ne, ale jau ir giriasi tas pagyrū̃nas! Žl. Eik eik, pagyrū̃nas iš tavę, ir tiek – nei aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskatinti — paskãtinti tr. FT 1. Š, Ser, DŽ paprašyti, kad ką greičiau darytų, paraginti: Visi dar paskãtina, ka reik greičiau [važiuoti] Tl. Tik tu paskatinki kitus greičiau ateit Vd. Paskatinkite spaustuvę, kad greičiaus dirbtų J.Jabl. | refl.: Čia ji su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savigyra — savìgyra sf. (1) BŽ500, DŽ, NdŽ; Rtr, savìgira (1) J, Rtr 1. BŽ500, DŽ savęs gyrimas: Rašyti apie save ne taip jau patogu ir lengva, tai savotiška savigyra rš. Savìgira nedaug tu čia laimėsi J.Jabl. 2. scom. J, BŽ597 kas save giria, pagyrūnas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”